Kurum Müdürünün Mesajı

 

Gelişen ve değişen dünyada olduğu gibi ülkemizde de, hızlı bir çağdaşlaşma süreci yaşanmaktadır. Bu değişme ve gelişme sürecinde, dikkat çekici bir unsur da, adalet alanında yapılan önemli yeniliklerdir. Anayasamızın 2. maddesi; insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye Cumhuriyetini tanımlarken belirtmektedir. Yargının kaliteli işgücü, uygun fiziki ve teknik donanım imkanları ve en iyi teknolojik olanaklara kavuşturulması ana hedef olmuştur.  01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte, kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile Türk Yargı Sisteminde yeni bir sayfa açılarak modernleşme ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde önemli adımlar atılmıştır. Son yıllarda Adalet Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucu, özellikle Adliye binalarımız ile birlikte Ceza İnfaz Kurumları da içinde bulunduğumuz milenyum çağına ayak uyduracak hale gelmiştir. Bu bağlamda eski hali ile anılmakta olan Metris, yeni Ceza İnfaz Kurumları ile insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletine uygun hizmet verecek düzeye getirilmiştir. Modern çağda, cezası kesinleşmiş hükümlülerin ve yargılamaları devam eden tutukluların kaldığı Ceza İnfaz Kurumlarının insan haklarına uygun hale getirilmesi çalışmaları sürecinde Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzun son halini gözler önüne sermek amacıyla hazırladığımız web sitemizi sunuyoruz. Amacımız Kişiyi topluma kazandırmada fiziki imkanlarımız dahilinde gerek eğitim öğretimlerini ve gerekse sosyal kültürel gelişimleri ile meslek edindirme çalışmalarına devam etmektir.

___KİŞİYİ YÜCELTİN Kİ İNSANLIK DA YÜCELSİN” sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

 

 

 
Kurum Müdürü
   
-

 

 

 

 

 

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi -03.12.2012 ] - Webmaster : Ömer KARABAŞ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.