Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KURUM MÜDÜRÜ MESAJI

              Amaç ve Hedefimiz....

   

         Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygılı ve herkese eşit muamele ilkelerine bağlı kalarak, ulusal ve uluslararsı yasalara ve evrensel değerler ışığında, gerek kurum çalışanlarına ve gerekse mahkumlara  temel haklarının korunması,  barış, huzur ve güvenlik içinde personelin görev yapması, mahkumların ise sağlıklı ve rehabilite edilmiş olarak ailelerine ve topluma kazandırmaktır.

         Nihai hedefimiz ise cezaevlerinde sıfır mahkum, suçluluğun bittiği, cezaevi yerine fabrikaların kurulduğu günleri görmektir.

   

                                                                                                                                                                                     

  Adres

  15 Temmuz, Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzeri. No:419, 34250 Esenler/İstanbul

  Telefon

  0212 538 50 56 - 0 212 617 52 20

  FAKS: 0 212 537 96 70

  E-Posta

  metris.1nttcikisaretadalet.gov.tr