Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KURUMUMUZ HAKKINDA

  KURUMUMUZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

   

  Kurumumuz; Milli Savunma Bakanlığı tarafından 17.04.1981 tarihinde hizmete açılmış olup; sıkı yönetim döneminde Metris Askeri Cezaevi olarak kullanılmakta iken 01.08.1988 Tarihinde Adalet Bakanlığına devredilmiştir. Bu tarihten itibaren Bakırköy Adliyesine bağlı " Metris Kapalı Cezaevi " olarak hizmet vermeye başlamıştır.

  18.03.2007 tarihinde hizmete giren Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna aynı ay içerisinde kapatılan Metris H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler buraya nakledilerek faaliyete devam edilmiştir. Kurumumuz bünyesinde 31.05.2008 tarihinde Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu hizmete girmiştir.

  Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eskiedirne asfaltı üzerinde olup İstanbul ili Esenler ilçesi Oruç Reis mahallesinde 50.000 metre kare üzerine kurulmuş, kurum binalarının oturma alanı 32.000 metre karedir

  Kurumumuzda eksiksiz bir sağlık bakımının tüm insanlar için geçerli olan temel bir hak olduğu ve cezaevimizdeki sağlık koşullarının toplum sağılını da etkilediği bir gerçek olduğu düşünülerek özgürlükleri ellerinden alınmış gerek hükümlü ve gerekse tutuklular kurumumuzda ilk kabullerinden başlamak kaydıyla cezalarının infazı sürecesince faydalandıkları sağlık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

  Cezaevimizde kurum tabibi tarafından hükümlü ve tutuklulara aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

  Tutuklanıp veya hüküm giyip infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlık durumlu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığı kontrol edilerek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenlenir.

  Bazı hastalıkların diğer insanlara da bulaşabileceğinden bulaşıcı bir hastalığın olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulaşıcı birhastalık tespit edilenler kurum tabibinin kontrolünde devlet ve üniversite hastanelerine sevkleri yapılarak hastalıkları tedavi edilmektedir.

  Hükümlü ve tutukluların büyük bir çoğunluğu tahliyesi geldiğinde cezaevinden çıkmaktadır. Cezaevi personeli ve ziyaretçiler hem cezaevi hem de dışdünya ile irtibat halindedir. Bu demektir ki, cezaevi içinde yaşanan sağlık sorunları ileride toplumun sağlık sorunu haline gelebileceğidir. Bu nedenle cezaevimizdeki sağlık koşullarının korunmasına ve daha ileriye getirilmesine önem verilmektedir.

  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkartılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

  İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedirler. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir.

  Kurum tabibince hükümlü ve tutuklulara yazılan reçeteler anlaşmalı eczanelerden temin edilerek sağılık görevlilerinin gözetimi altında düzenli bir şekilde verilmektedir.

  Kurum tabibince dış hastanelerle ve İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçilerek her üç ayda bir tüm hükümlü ve tutuklular genel sağlık taramasından geçirilmektedirler.

  Kurum tabibince her 15 günde bir hükümlü ve tutukluların kaldıkları odalar ile kullandıkları alanların genel bir kontrolü yapılarak alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında kurum müdürlüğüne rapor verilerek hijyenik koşulların korunması sağlanmaktadır.

  Hükümlü ve tutukluların istifadesine sunulmak üzere kurum kantininde satılan gıda maddelerinin sağlığa uygun olup olmadığı kurum tabibi başkanlığında görev yapan muayene ve kabul heyetince kabul edilir.

  Hükümlü ve tutukluların tükettikleri şebeke içme suyu her ay ilgili yerlere gönderilerek tahlilleri yaptırılmaktadır.

  Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

  Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklularra diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için dış hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

  Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklulara mesai saatleri içerisinde her gün, acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkartılırak tedavisi yaptırılmaktadır.

  Diş tedavi ve hastalıkları hizmetlerinin yürütülmesi için kadrolu personelin yanı sıra kurum revirine bağlı olmak üzere tüm tıbbi alet ve cihazlarla donatılmış diş ünitesi mevcuttur.

  Adres

  15 Temmuz, Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzeri. No:419, 34250 Esenler/İstanbul

  Telefon

  0212 538 50 56 - 0 212 617 52 20

  FAKS: 0 212 537 96 70

  E-Posta

  metris.1nttcikisaretadalet.gov.tr